Visie & werkwijze

Onze pedagogische visie:
Bij Kinderopvang Ikke Ook hebben wij niet gekozen voor één specifieke pedagogische leerschool. Wij hebben verschillende pedagogisch stromingen gecombineerd met onze eigen inzichten en de nieuwste wetenschappelijke uitkomsten rondom de ontwikkeling van een kind. Wij vinden het erg belangrijk om actief te luisteren naar een kind en de wensen en behoeftes van elk individueel kind in kaart te brengen.

Ieder kind zien wij als een individueel en uniek individu, die te wereld komt als een onbeschreven blad; open voor alles wat wij het kind kunnen bieden. Op dit onbeschreven blad heeft liefdevolle en individuele aandacht voor het kind een grote impact. Bewustwordingsvragen die wij in onze pedagogische visie stellen laten onze pedagogisch medewerkers nadenken over de eigenheid van het kind, met een uniek eigen karakter en ontwikkeling. Wij geven de kinderen graag samen met de ouders de normen en waarden mee die zij nodig hebben om in de samenleving goed om te gaan met een ander en hun omgeving.

Het pand waarin wij zijn gehuisvest is opgezet met natuurlijke materialen en kleuren. Wij vinden het belangrijk om de kinderen bewustwording mee te geven voor de natuur om hen heen en stralen ook met onze natuurlijke kleuren de rust uit die de kinderen nodig hebben. Onze ruimtes zijn veilig en schoon. Kinderen kunnen zo vol overgave spelen en bewegen. Kinderen worden op een veilige manier op weg geholpen de wereld te verkennen. Hierdoor leert het kind op zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen.

Gezonde kinderopvang:
Een gezonde leefstijl draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling. Bij Kinderopvang Ikke Ook bieden wij een gezonde leefstijl aan met gezonde voeding en genoeg beweging. Hierbij houden wij ook rekening met voldoende slaap en veilig gedrag. Graag maken wij ouders ervan bewust wat gezonde voeding inhoud en houden wij ons aan het gezonde traktatiebeleid. Wanneer wij, als pedagogisch medewerkers, de zorg tijdelijk overnemen als het kind op de opvang is, delen wij de verantwoordelijkheid in gezondheid met ouders. Dit nemen wij erg serieus. Om de ouders en de pedagogisch medewerkers te helpen in bewustwording van gezonde voeding en gezondheid, hebben wij een Gezonde Kinderopvangcoach in dienst in samenwerking met onze partner: Gezonde Kinderopvang.

Visie op de ontwikkeling:
Kinderen leren bij ons middels interactieve spelactiviteiten. Bij Kinderopvang Ikke Ook werken wij met een prachtig Voor en Vroegschoolse educatieprogramma methode: Uk en Puk van (Puk en Ko). Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel en kent een uitgebreid oog voor de ontwikkeling van alle motorische aspecten van de ontwikkeling van een kind in elke activiteit. Onze dagelijkse activiteiten worden uitgedacht door onze pedagogisch coach/ VVE. Ook werken wij met individuele schema’s waarop onze pedagogisch medewerkers bijhouden welk kind welke activiteit al gedaan heeft. Zo heeft een kind die twee dagen per week komt net zoveel ontwikkelingsstimulering als een kind die vier of vijf dagen per week komt.

Op de babygroep werken wij met gecertificeerde babyspecialisten die de kinderen van 0-1 jaar een gericht aanbod kunnen bieden die passend is op de ontwikkelingsbehoeftes van deze kinderen.

Baby’s vragen om een andere benadering dan dreumesen, peuters en schoolgaande kinderen. In de beroepsopleidingen is er niet altijd aandacht voor deze jongste doelgroep. Hierdoor hebben wij gekozen om onze pedagogisch medewerkers van de babygroep een extra certificering aan te bieden zodat ook de allerkleinste kinderen de beste kansen krijgen die zij verdienen.

Visie op het contact met de ouder:
De visie van Kinderopvang Ikke Ook is om samen met de ouders de opvoeding van de kinderen te begeleiden. Hierin is persoonlijk oudercontact van groot belang. Tijdens de haal- en brengmomenten is er tijd om de dagelijkse zaken met elkaar uit te wisselen. De pedagogisch medewerkers van de groep en de vaste mentor van uw kind zullen regelmatig contact met u houden betreft de voortgang van de ontwikkeling van het kind binnen de groep. Uiteraard is er altijd gelegenheid om op eigen initiatief een gesprek aan te vragen. Ook schrijven wij elke maand een informatieve nieuwsbrief om ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ons kinderdagverblijf.

Schrijf je kind in!

Bij ons leren kinderen om op een gezonde en verantwoorde manier te leven. Bij de locatiemanager van kinderopvang Ikke Ook kunt u altijd vrijblijvend terecht voor een rondleiding, vragen en informatie. Ook kan de locatiemanager u begeleiden met het gehele proces van de inschrijving en de kinderopvangtoeslag.

InschrijvenContact