Medewerkers

De pedagogisch medewerksters zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen. De pedagogisch medewerksters zijn gediplomeerd en beschikken over het diploma MBO Pedagogisch Werk, niveau 3 of hoger. Ook zijn de pedagogisch medewerksters in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. De pedagogisch medewerksters verzorgen de kinderen met hart en ziel en scheppen een warme en liefdevolle omgeving, waarbinnen het kind zich geborgen en veilig voelt.

De pedagogisch medewerkers blijven up to date doordat ze geregeld een cursus aangeboden krijgen. Enkele voorbeelden van cursussen zijn; “effectief communiceren en samenwerken”, cursus Puk & KO; een VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) cursus, deze cursus richt zich op de ontwikkeling van peuters op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden), cursus Lekker Fit en jaarlijks krijgen de medewerkers een BHV en kinder- EHBO cursus aangeboden.

Ook heeft een groot deel van onze pedagogisch medewerkers sinds februari 2022 door onze Gezonde Kinderopvang Coach/Trainer een training aangeboden gekregen in Gezonde voeding en beweging. Zo hebben zij een eigen certificaat mogen ontvangen van: Deelnemer Gezonde Kinderopvang.

De kennis die onze medewerkers opdoen tijdens de cursussen, wordt direct toegepast op het kinderdagverblijf, zodat u en de kinderen ook meteen mee kunnen profiteren.

Kiest u voor onze dienstverlening, dan bent u ervan verzekerd dat wij zeer professionele medewerkers in dienst hebben. Medewerkers die beschikken over de nodige kennis met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind en de hygiëne, maar die ook beschikken over genoeg kennis om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen en dat deze kennis regelmatig opgefrist en uitgebreid wordt.

Stagiaires & Erkend leerbedrijf

De pedagogisch medewerksters worden tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) bijgestaan door stagiaires. Wij geven pedagogisch medewerksters in opleiding de gelegenheid het vak in de praktijk te leren. De stagiaires draaien mee op de groep en leveren een bijdrage in de verzorging, opvoeding en begeleiding van de kinderen. De stagiaire werkt altijd onder toezicht van de vaste (gediplomeerde) pedagogisch medewerkster van de groep. Tevens wordt de stagiaire begeleidt door een vaste pedagogisch medewerkster en door de manager.

Wij bieden stageplaatsen aan voor de opleiding PW 3 en 4 en het zijn altijd BOL stagiaires (beroeps opleidende leerweg). Deze stagiaires staan nooit alleen op de groep.

Ikke Ook is door het SBB erkend als leerbedrijf.     

Actuele vacatures

Vacature Pedagogisch Medewerker                  

Schrijf je kind in!

Bij ons leren kinderen om op een gezonde en verantwoorde manier te leven. Bij de locatiemanager van kinderopvang Ikke Ook kunt u altijd vrijblijvend terecht voor een rondleiding, vragen en informatie. Ook kan de locatiemanager u begeleiden met het gehele proces van de inschrijving en de kinderopvangtoeslag.

InschrijvenContact