Activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen en het bij ons op de opvang het naar hun zin hebben. Wij bieden verschillende activiteiten aan die bijdragen aan de ontwikkeling en aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Een aantal voorbeelden van activiteiten:
Op het gebied van de cognitieve ontwikkeling gebruiken we de gerichte methode; Puk & KO. Puk & Ko is onderdeel van KO- totaal, een educatief totaalprogramma dat een gestructureerde, didactische aanpak biedt voor de voorschoolse educatie.

Al onze groepsruimtes zijn ingericht in hoeken met verschillende activiteiten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en samenspel. Het lokaal van de oudste peuters is zo ingericht dat zij kennis maken met de methodieken van de basisschool. Het samenspel en de taalontwikkeling wordt gestimuleerd doormiddel van kringgesprekken op onze hoektribune. Alle kinderen van alle groepen krijgen door onze groepsindelingen de mogelijkheid zichzelf te uiten en te experimenteren in ontwikkelingsvaardigheden. Zo hebben de kinderen van de jongste peutergroep behoefte aan bewegingsvrijheid en leren deze kinderen door vallen en opstaan. Wij hebben op deze leeftijdsfase ingespeeld door een houten speelboom op deze groep te plaatsen. Zo kunnen de kinderen vanuit het speelhuisje van de glijbaan af glijden en leren samenspelen en op hun beurt wachten.

Vanzelfsprekend word ook op alle groepen de creatieve en motorische ontwikkeling gestimuleerd met allerlei activiteiten zoals gym, dansen, knutselen en buitenspelen.

Overige activiteiten zijn; naar de speeltuin gaan, samen met de pedagogisch medewerkster boodschappen doen, naar de kinderboerderij, plantjes planten in de tuin en het verzorgen van de moestuin.

Schrijf je kind in!

Bij ons leren kinderen om op een gezonde en verantwoorde manier te leven. Bij de locatiemanager van kinderopvang Ikke Ook kunt u altijd vrijblijvend terecht voor een rondleiding, vragen en informatie. Ook kan de locatiemanager u begeleiden met het gehele proces van de inschrijving en de kinderopvangtoeslag.

InschrijvenContact