Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op jarenlange ervaring en verweven met wetenschappelijke inzichten rondom de welzijn van het kind en zijn ontwikkeling. Ons doel is kinderen te begeleiden in de start van hun leven, met onze kinderopvang als uitgangspunt genomen van de mini-maatschappij waarin de kinderen zich bevinden. Zo willen wij alle kinderen begeleiden met alle handvaten die zij nodig hebben op de weg naar volwassenheid.

Risico – inventarisatie

Om uw kind met een gerust hart bij ons naar de kinderopvang te laten gaan kijken wij elke dag bewust naar de veiligheid van de omgeving waarin de kinderen zich bevinden. Dit doen wij door de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en hierop aangepaste maatregelen te nemen indien nodig. Door onze samenwerking met de Risico tool van veiligheid.nl kunnen wij deze risico’s mooi in kaart brengen. Zo werken wij optimaal aan een veilige omgeving voor kind en pedagogisch medewerker.

Ziekte beleid

Bij Kinderopvang Ikke Ook geven wij alle kinderen elke dag de liefdevolle aandacht die zij verdienen. Ondanks dit stukje persoonlijke aandacht begrijpen wij dat als kinderen ziek zijn zij de voorkeur geven aan hun ouders, dit is toch het meest vertrouwd. Wij vinden het welbevinden van een kind erg belangrijk en hanteren bij ziekte dan ook enkele handvaten die wij beschreven hebben in ons ziektebeleid. Deze handvaten zijn leidend bij de beslissing of een ziek kind wel of niet opgehaald moet worden. Bij koorts vragen wij de ouders altijd het kind op te halen, maar in sommige gevallen kan het kind ook buiten koortsverschijnselen om zich zichtbaar niet lekker voelen. Onze pedagogisch medewerkers houden in dit soort gevallen contact en overleg met de ouders over de welzijn van het kind en de verloop van de verdere dag bij ons op de kinderopvang of thuis.

Klachten beleid

Bij Kinderopvang Ikke Ook werken we graag samen aan kwaliteit. Dit doen wij het liefste samen met de ouders. Kinderopvang Ikke Ook heeft een samenwerkingscontract met de Geschillencommissie waar ouders klachten of verbeterpunten kunnen neerleggen indien nodig. Natuurlijk is het managementteam elke dag aanwezig om ouders te helpen bij zaken waar zij tegen aanlopen. Zo kunt u klachten eerst bespreken met de managers en hoeft u niet lang rond te lopen met een klacht. Wij denken graag tijdig met u mee.

Oudercommissie

Wij zijn trots op onze oudercommissie en op de mooie resultaten die zij teweeg brengt. De oudercommissieleden vertegenwoordigen alle ouders van onze locatie. Zo krijgen wij goede inzichten in de ouderbehoeftes die er spelen en maken wij passende ideeën hoe wij de kwaliteit nog meer kunnen verbeteren. De oudercommissie heeft een adviesrol die wij erg belangrijk vinden. Wilt u hier meer over weten of wilt u lid worden van deze commissie? Laat het ons graag weten.