Groepen

Kinderopvang Ikke Ook heeft ruimte voor vijf groepen, waarvan vier groepen kinderdagverblijf en 1 groep voor de Buitenschoolse opvang. Alle groepen hebben groepsnamen die verweven zijn in ons logo en een natuurlijke oorsprong en pedagogische visie hebben. Zo ziet u in ons logo de kleur van de groepsnaam van uw kind terug in de grootte van het kindje. De vier groepen hebben elk leeftijdsjaar van het kind apart, waardoor uw kind altijd ontwikkeld in een groep van kinderen met dezelfde leeftijd. Zo kunnen de kinderen optimaal leren van elkaar. Wij kijken individueel naar het kind of het kind vervroegd over kan naar de volgende groep of beter iets langer kan blijven op de huidige groep. Zo willen wij in ons beleid niet teveel vastpinnen op leeftijden per groep omdat wij graag kijken naar het individuele kind. De overgang per groep wordt altijd in overleg met de ouders besproken. Wij werken met stamgroep formulieren waarin elk kind een eigen vaste groep heeft. Bij het afwijken van deze stamgroepen geven ouders eerst toestemming per formulier.

Bij het berekenen van de kind aantallen houden wij altijd de wettelijke beroepsratio aan. Zo kunnen wij alle kinderen genoeg aandacht en verzorging geven die zij nodig hebben.

Het maximaal aantal kinderen dat geplaatst wordt op een groep hangt af van de huidige regelgeving (CAO, Wet Kinderopvang):

0 – 1 jaar 3 aanwezige kinderen per pedagogisch medewerkster

1 – 2 jaar — 5 aanwezige kinderen per pedagogisch medewerkster

2 – 3 jaar — 8 aanwezige kinderen per pedagogisch medewerkster

3 – 4 jaar — 8 aanwezige kinderen per pedagogisch medewerkster

4 – 13 jaar — 10 aanwezige kinderen per pedagogisch medewerkster

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt een gemiddelde berekend.

Op de babygroep zitten per dag maximaal 12 kinderen van 0 – 2 jaar onder begeleiding van 4 pedagogisch medewerksters. Op de peutergroep zitten maximaal 16 kinderen onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerksters. Op de BSO groep zitten maximaal 16 kinderen onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerksters.

Kinderopvang Ikke Ook heeft ruimte voor 5 groepen, waarvan 4 groepen kinderdagverblijf en 1 groep voor de Buitenschoolse opvang.

Schrijf je kind in!

Bij ons leren kinderen om op een gezonde en verantwoorde manier te leven. Bij de locatiemanager van kinderopvang Ikke Ook kunt u altijd vrijblijvend terecht voor een rondleiding, vragen en informatie. Ook kan de locatiemanager u begeleiden met het gehele proces van de inschrijving en de kinderopvangtoeslag.

InschrijvenContact